RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/62157124:16270/12:43871569 - Simultaneous determination of cytochrome P450 1A, 2A and 3A activities in porcine liver microsomes


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/62157124:16270/12:43871569
Název v původním jazyce: Simultaneous determination of cytochrome P450 1A, 2A and 3A activities in porcine liver microsomes
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CE - Biochemie
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 4
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Johansson, Monika
Tvůrce: Tománková, Jana
Tvůrce: Li, Shengjie
Tvůrce: Zamaratskaia, Galia

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The aim of this study was to develop a robust method for the simultaneous determination of the activities of three porcine CYP450 enzymes in hepatic microsomes. A cocktail consisting of three selective CYP450 probe substrates, 7-ethoxyresorufin (CYP1A), coumarin (CYP2A) and 7-benzyloxy-4-trifluoromethylcoumarin (BFC; CYP3A), was incubated with porcine liver microsomes. The presence of 7-ethoxyresorufin appears to significantly influence the kinetics of coumarin hydroxylation and BFC O-debenzylation. These results indicate that the use of 7-ethoxyresorufin in substrate cocktails together with coumarin and BFC should be avoided.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Interdisciplinary Toxicology
Rozsah stran:
ISSN: 1337-6853
Svazek periodika: 5
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 3
Stát vydavatele periodika: SK - Slovenská republika
Počet stran výsledku: 5
DOI: 10.2478/v10102-012-0024-3

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno / Fakulta veterinární hygieny a ekologie (IČO: 62157124)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-MSM-16270___/02:2
Kontrolní kód: [9C778F1BB93E]