RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/62157124:16270/13:43871939 - The correlation between fish mercury liver/muscle ratio and high and low levels of mercury contamination in Czech localities


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/62157124:16270/13:43871939
Název v původním jazyce: The correlation between fish mercury liver/muscle ratio and high and low levels of mercury contamination in Czech localities
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: GL - Rybářství
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 6
Počet domácích tvůrců: 4
Tvůrce: Kružíková, Kamila
Tvůrce: Kenšová, Renata
Tvůrce: Sedláčková, Lenka
Tvůrce: Jarkovský, Jiří
Tvůrce: Poleszczuk, Gorzyslaw
Tvůrce: Svobodová, Zdeňka

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The aim of the study was to divided selective Czech locations into sites that were either heavily or lightly contaminated with mercury on the basis of results of the total merucry liver/muscle ratio in the muscle of fish.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International journal of electrochemical science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 8
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 12
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno / Fakulta veterinární hygieny a ekologie (IČO: 62157124)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-16270___/01:1
Kontrolní kód: [1AC3F7718219]