RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/62157124:16270/13:43871955 - Effect of metals on metallothionein content in fish from Skalka and Želivka reservoirs


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/62157124:16270/13:43871955
Název v původním jazyce: Effect of metals on metallothionein content in fish from Skalka and Želivka reservoirs
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: GL - Rybářství
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 9
Počet domácích tvůrců: 5
Tvůrce: Ševčíková, Marie
Tvůrce: Modrá, Helena
Tvůrce: Kružíková, Kamila
Tvůrce: Zítka, Ondřej
Tvůrce: Hynek, David
Tvůrce: Adam, Vojtěch
Tvůrce: Čelechovská, Olga
Tvůrce: Kizek, René
Tvůrce: Svobodová, Zdeňka

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The aim of study was to assess the metal and metallothionein levels in fish from Skalka and Želivka Reservoirs. Content of mercury was significantly higher in fish from Skalka Reservoir. No significant differences were found in metallothionein levels.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International journal of electrochemical science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 8
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 14
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno / Fakulta veterinární hygieny a ekologie (IČO: 62157124)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-16270___/01:1
Kontrolní kód: [9C27E7050E4D]