RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/62157124:16270/13:43872254 - Factors affecting the quality and consumption of fish meat


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/62157124:16270/13:43872254
Název v původním jazyce: Factors affecting the quality and consumption of fish meat
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: GM - Potravinářství
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Bušová, Milena

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Fish meat belongs to important and nutritionally valuable food of animal origin. Among animal origin food it occupies an important place due to structure and dietary and protective effects on human health. This study focuses on the factors that may influence higher quality and interest and popularity of fish meat in diet.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Indian Journal of Applied Research (IJAR)
Rozsah stran:
ISSN: 2249-555X
Svazek periodika: 3
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 9
Stát vydavatele periodika: IN - Indická republika
Počet stran výsledku: 4
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno / Fakulta veterinární hygieny a ekologie (IČO: 62157124)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-16270___/01:1
Kontrolní kód: [87E0F1BC23BC]