RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/62157124:16370/12:43871076 - Voltammetric Characterization of Lawsone-Copper(II) Ternary Complexes and Their Interactions with dsDNA


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/62157124:16370/12:43871076
Název v původním jazyce: Voltammetric Characterization of Lawsone-Copper(II) Ternary Complexes and Their Interactions with dsDNA
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: FR - Farmakologie a lékárnická chemie
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 9
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Babula, Petr
Tvůrce: Vančo, Ján
Tvůrce: Krejčová, Ludmila
Tvůrce: Hynek, David
Tvůrce: Sochor, Jiří
Tvůrce: Adam, Vojtěch
Tvůrce: Trnková, Libuše
Tvůrce: Hubálek, Jaromír
Tvůrce: Kizek, René

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Metal complexes of fungal and plant secondary metabolites are in the centre of interest, especially due to their biological properties including cytotoxicity. In our work, we focused on electrochemical behaviour of seven newly prepared ternary copper(II) complexes of lawsone with additional O-donor (water) and N-donor ligands (pyridine, 2-, 3-, and 4-aminopyridine, 3-hydroxypyridine, and 3,5-dimethylpyrazole) using the methods of cyclic voltammetry and differential pulse voltammetry. In addition, we tested ability of these complexes to interact with DNA. Our results indicate that the most simple complex of lawsone - Cu(lawsone)(2)(H2O)(2)center dot 0.5H(2)O proved significant prooxidant properties, which may contribute to its cytotoxicity that has been demonstrated in recent literature. In addition, all complexes evidenced ability to interact with dsDNA. In article, possible mechanisms of these interactions are discussed.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International journal of electrochemical science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 7
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 8
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 18
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno / Farmaceutická fakulta (IČO: 62157124)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-MSM-16370___/02:2
Kontrolní kód: [1CB75CA36FDC]