RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/62690094:18440/09:00003284 - Changes in the school leaving examination as part of the transformation of secondary school education in the Czech Republic


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/62690094:18440/09:00003284
Název v původním jazyce: Changes in the school leaving examination as part of the transformation of secondary school education in the Czech Republic
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AM - Pedagogika a školství
Rok uplatnění: 2009
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Skutil, Martin
Tvůrce: Maněnová, Martina

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This article treats the school leaving examination in the Czech Republic as an essential part of secondary education. Its current state arises from the transformation of education in schools which followed the fall of socialism in Czechoslovakia in November 1989. It also reflects recent efforts in Czech education to become more democratic, more transparent and more responsive to the increasing competitiveness of the labour market. The conclusion of the article discusses the model of the school leaving examination which comes into force throughout the Czech Republic in 2012.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International journal of human sciences
Rozsah stran:
ISSN: 1303-5134
Svazek periodika: 6
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: TR - Turecká republika
Počet stran výsledku: 15
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Hradec Králové / Pedagogická fakulta (IČO: 62690094)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2011
Systémové označení dodávky dat: RIV11-MSM-18440___/01:1
Kontrolní kód: [726F2C8966F3]