RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/62690094:18440/10:00003320 - Traditions and Modern Science. Transformations of understanding inspiration and infallibility of the Scripture in the Catholic Church


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/62690094:18440/10:00003320
Název v původním jazyce: Traditions and Modern Science. Transformations of understanding inspiration and infallibility of the Scripture in the Catholic Church
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AA - Filosofie a náboženství
Rok uplatnění: 2010
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Petráček, Tomáš

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: In this contribution the author deals with the question of the conception of inspiration in the Catholic Church at the turn of the 19th and 20th centuries. The authority of the Bible as a sacred canonical text normative for the community and faith of the Church had to be confronted with findings of natural and social sciences knocking the traditional interpretation and questioning infallibility and even inspiration of the Scripture. One of the answers of biblical exegetes was searching for the new conception of inspiration, taking into consideration both the sacred character and divine origin of the Bible on the one hand, and the role of the sacred writer, the human co-author of the sacred text on the other. Thanks to the creative grasp of the conception of inspiration by St. Thomas Aquinas and its modern application on the modern methods of the historical-critical method the crisis has been successfully overcome.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: European journal of science and theology
Rozsah stran:
ISSN: 1841-0464
Svazek periodika: 6
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 4
Stát vydavatele periodika: RO - Rumunsko
Počet stran výsledku: 13
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Hradec Králové / Pedagogická fakulta (IČO: 62690094)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2011
Systémové označení dodávky dat: RIV11-MSM-18440___/01:1
Kontrolní kód: [9355183B55E6]