RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/62690094:18440/12:50000505 - The use of rituals at primary school


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/62690094:18440/12:50000505
Název v původním jazyce: The use of rituals at primary school
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AM - Pedagogika a školství
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Skutil, Martin
Tvůrce: Jandošová, Lucie
Tvůrce: Makovičková, Veronika

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The paper presents school rituals and their possible use at primary school. Its aim is to show the options of use of rituals in teaching. The authors first define the rituals in general and then characterize the school rituals. Based on a survey they show how the rituals are being used in a school environment. First, they divide the rituals into welcoming, valedictory, educational and celebratory. At the end, they document the main advantages that the respondents see in the use of rituals in their practice. The study results show that nowadays the rituals are an integral part of education at primary school and point to positives, which brings the use of rituals. There is also mentioned possible drawbacks that are related to the research of school rituals.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International journal of human sciences
Rozsah stran:
ISSN: 1303-5134
Svazek periodika: 9
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: TR - Turecká republika
Počet stran výsledku: 9
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Hradec Králové / Pedagogická fakulta (IČO: 62690094)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-MSM-18440___/02:2
Kontrolní kód: [80A5C8DC0A02]