RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/62690094:18450/13:50001001 - Difficulties and constraints in second language formal writing


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/62690094:18450/13:50001001
Název v původním jazyce: Difficulties and constraints in second language formal writing
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AI - Jazykověda
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Frydrychová Klímová, Blanka

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The aim of this paper is to array and explore the cultural, social and cognitive factors, which may hinder the acquisition of writing skills.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Indian journal of applied research
Rozsah stran:
ISSN: 2249-555X
Svazek periodika: 3
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: IN - Indická republika
Počet stran výsledku: 3
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Hradec Králové / Fakulta informatiky a managementu (IČO: 62690094)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-18450___/01:1
Kontrolní kód: [C715B43C28D4]