RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/62690094:18450/13:50001533 - Modified Fuzzy Relation and Its Applications


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/62690094:18450/13:50001533
Název v původním jazyce: Modified Fuzzy Relation and Its Applications
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: BA - Obecná matematika
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 4
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Triapathi, Rakesh Kumar
Tvůrce: Dookhitram, Kumar
Tvůrce: Raich, Vivek
Tvůrce: Tomášková, Hana

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: In this paper we used difference operator to obtain diagnostic conclusion about Diabetes by giving membership grades to symptoms of a disease from 0 to 1 with the help of fuzzy relations which depend upon Ro (an occurrence relation obtained by a sufficient number of patients), Rc (a conformability relation confirmed by doctors) and Rs (a matrix which contains degree of symptoms seen by doctor or given by himself).
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International journal of fuzzy mathematics and systems
Rozsah stran:
ISSN: 2248-9940
Svazek periodika: 3
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: IN - Indická republika
Počet stran výsledku: 7
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Hradec Králové / Fakulta informatiky a managementu (IČO: 62690094)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-GA0-18450___/01:1
Kontrolní kód: [404B46022E55]