RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/62690094:18450/13:50002563 - When Knowledge Management Collides with National Culture: the East-European Knowledge Management Experience (or Lack Thereof?)


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/62690094:18450/13:50002563
Název v původním jazyce: When Knowledge Management Collides with National Culture: the East-European Knowledge Management Experience (or Lack Thereof?)
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AE - Řízení, správa a administrativa
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Brunet-Thornton, Richard
Tvůrce: Bureš, Vladimír

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Knowledge Management comprises a diverse and growing body, however there is little that discusses the condition in the East-European countries while few published studies can be considered as an exception. Two research surveys are conducted to investigate two hypotheses focused on Knowledge Management and Knowledge Sharing and Transfer in the particular East-European country – the Czech Republic. The results reveal that Knowledge Management is a foreign, mostly unknown, concept. A shift in responsibilities and the democratisation of knowledge are contrary to the ideologies and practice of doing business today. The experience of Knowledge Sharing and Knowledge Transfer reflects not only the cultural values but also a culturally demographic divide.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Actual problems of economics
Rozsah stran:
ISSN: 1993-6788
Svazek periodika: 8
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 146
Stát vydavatele periodika: UA - Ukrajina
Počet stran výsledku: 11
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Hradec Králové / Fakulta informatiky a managementu (IČO: 62690094)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-GA0-18450___/01:1
Kontrolní kód: [C92FAAA515B3]