RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/67985530:_____/13:00423733 - General conclusions regarding the planetary–solar–terrestrial interaction


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/67985530:_____/13:00423733
Název v původním jazyce: General conclusions regarding the planetary–solar–terrestrial interaction
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 19
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Mörner, N.-A.
Tvůrce: Tattersall, R.
Tvůrce: Solheim, J.-E.
Tvůrce: Charvátová, Ivanka
Tvůrce: Scafetta, N.
Tvůrce: Jelbring, H.
Tvůrce: Wilson, I. R.
Tvůrce: Salvador, R.
Tvůrce: Willson, R. C.
Tvůrce: Hejda, Pavel
Tvůrce: Soon, W.
Tvůrce: Velasco Herrera, V. M.
Tvůrce: Humlum, O.
Tvůrce: Archibald, D.
Tvůrce: Yndestad, H.
Tvůrce: Easterbrook, D.
Tvůrce: Casey, J.
Tvůrce: Gregori, G.
Tvůrce: Henriksson, G.

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: In a collection of research papers devoted to the problem of solar variability and its origin in planetary beat, it is demonstrated that the forcing function originates from gravitational and inertial effects on the Sun from the planets and their satellites. This conclusion is shared by nineteen co-authors.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Pattern Recognition in Physics
Rozsah stran:
ISSN: 2195-9242
Svazek periodika: 1
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: DE - Spolková republika Německo
Počet stran výsledku: 2
DOI: 10.5194/prp-1-205-2013

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (IČO: 67985530)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-67985530/01:1
Kontrolní kód: [A953AD24372B]