RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/67985823:_____/10:00350950 - Importance of molecular cell biology investigations in human medicine in the story of the Hutchinson-Gilford progeria syndrome


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/67985823:_____/10:00350950
Název v původním jazyce: Importance of molecular cell biology investigations in human medicine in the story of the Hutchinson-Gilford progeria syndrome
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: EA - Morfologické obory a cytologie
Rok uplatnění: 2010
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Raška, Ivan

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Ranged among laminopathies, Hutchinson-Gilford progeria syndrome is a syndrome that involves premature aging, leading usually to death at the age between 10 to 14 years predominatly due to a myocardial infarction or a stroke. The genetic basis in most cases is a mutation at the nucleotide position 1824 of the lamin A gene. At this position, cytosine is substituted for thymine so that a cryptic splice site within the precursor mRNA for lamin A is generated. This results in a production of abnormal lamin A, termed progerin, its presence in cells having a deleterious dominant effect. Depending on the cell type and tissue, progerin induces a pleiotropy of defects that vary in different tissues
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Interdisciplinary Toxicology
Rozsah stran:
ISSN: 1337-6853
Svazek periodika: 3
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 3
Stát vydavatele periodika: SK - Slovenská republika
Počet stran výsledku: 5
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. (IČO: 67985823)
Dodavatel: AV0
Rok sběru: 2011
Systémové označení dodávky dat: RIV11-AV0-67985823/01:1
Kontrolní kód: [5E02F92D500F]