RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/67985831:_____/11:00377912 - Upper mantle rocks from Kozákov and Horní Bory, Bohemian Massif : geochemistry of upper mantle rocks form Kozákov and Horní Bory, Bohemian Massif, Czech Republic


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/67985831:_____/11:00377912
Název v původním jazyce: Upper mantle rocks from Kozákov and Horní Bory, Bohemian Massif : geochemistry of upper mantle rocks form Kozákov and Horní Bory, Bohemian Massif, Czech Republic
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: DD - Geochemie
Rok uplatnění: 2011
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Ackerman, Lukáš

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Geochemical studies of upper mantle rocks (peridotites) provide insights into the Earth`s upper mantle evolution from the Archean to the present. This is because mantle processes play a key role in the formation of continents and largely assign geochemical properties of the Earth`s crust. This book represents geochemical study of upper mantle rocks at two sites from different geological settings of the Bohemian Massif (Czech Republic) - Kozákov and Horní Bory. These localities were chosen as unique mantle suites, which could provide insights into the upper mantle processes (mantle depletion, metasomatism, melt-rock reactions) and behaviour of trace and highly siderophile elements in the upper mantle.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Upper mantle rocks from Kozákov and Horní Bory, Bohemian Massif : geochemistry of upper mantle rocks form Kozákov and Horní Bory, Bohemian Massif, Czech Republic
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 128
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Geologický ústav AV ČR, v. v. i. (IČO: 67985831)
Dodavatel: AV0
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-AV0-67985831/03:2
Kontrolní kód: [E5B06EA0504D]