RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/67985840:_____/08:00328870 - Secon Order Linear Difference Equations and Karamata Sequences


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/67985840:_____/08:00328870
Název v původním jazyce: Secon Order Linear Difference Equations and Karamata Sequences
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: BA - Obecná matematika
Rok uplatnění: 2008
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Matucci, S.
Tvůrce: Řehák, Pavel

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: We establisch necessary and sufficient conditions for all positive solutions of a linear second order difference equation to be Karamata sequences, i.e., slowly varying or regularly varying or rapidly varying. Moreover, we discuss relations with the standard classification of nonoscillatory solutions and with the notion of recessive solutions. Our results lead to a complete characterization of positive solutions with respect to their regularly or rapidly varying behavior.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Difference Equations
Rozsah stran:
ISSN: 0973-6069
Svazek periodika: 3
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: IN - Indická republika
Počet stran výsledku: 12
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Matematický ústav AV ČR, v. v. i. (IČO: 67985840)
Dodavatel: AV0
Rok sběru: 2010
Systémové označení dodávky dat: RIV10-AV0-67985840/01:1
Kontrolní kód: [A56C48F5AECD]