RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/68081707:_____/11:00441596 - Modulation of metabolic activity of phagocytes by antihistamines.


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/68081707:_____/11:00441596
Název v původním jazyce: Modulation of metabolic activity of phagocytes by antihistamines.
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: BO - Biofyzika
Rok uplatnění: 2011
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 13
Počet domácích tvůrců: 8
Tvůrce: Lojek, Antonín
Tvůrce: Číž, Milan
Tvůrce: Pekarová, Michaela
Tvůrce: Ambrožová, Gabriela
Tvůrce: Vašíček, Ondřej
Tvůrce: Moravcová, Jana
Tvůrce: Kubala, Lukáš
Tvůrce: Drábiková, K.
Tvůrce: Jančinová, V.
Tvůrce: Perečko, Tomáš

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The purpose of the study was to investigate the effects of H(1)-antihistamines of the 1(st) generation (antazoline, bromadryl, brompheniramine, dithiaden, cyclizine, chlorcyclizine, chlorpheniramine, clemastine) and the 2(nd) generation (acrivastine, ketotifen, and loratadine) on the respiratory burst of phagocytes. Reactive oxygen species generation in neutrophils isolated from rat blood was measured using luminol-enhanced chemiluminescence. Changes in nitrite formation and iNOS protein expression by RAW 264.7 macrophages were analysed using Griess reaction and Western blotting. The antioxidative properties of drugs in cell-free systems were detected spectrophotometrically, luminometrically, fluorimetrically, and amperometrically. The majority of the H(1)-antihistamines tested (bromadryl, brompheniramine, chlorcyclizine, chlorpheniramine, clemastine, dithiaden, and ketotifen) exhibited a significant inhibitory effect on the chemiluminescence activity of phagocytes.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Interdisciplinary Toxicology
Rozsah stran:
ISSN: 1337-6853
Svazek periodika: 4
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: SK - Slovenská republika
Počet stran výsledku: 7
DOI: 10.2478/v10102-011-0004-z

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (IČO: 68081707)
Dodavatel: AV0
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-AV0-68081707/01:1
Kontrolní kód: [6D7A6F83E826]