RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/68081707:_____/13:00440605 - Comparative Voltammetric Analysis of Adenine and Xanthine on a Pencil Graphite Electrode in the Presence of Copper Ions


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/68081707:_____/13:00440605
Název v původním jazyce: Comparative Voltammetric Analysis of Adenine and Xanthine on a Pencil Graphite Electrode in the Presence of Copper Ions
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: BO - Biofyzika
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 4
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Navrátil, R.
Tvůrce: Pilarová, I.
Tvůrce: Jelen, František
Tvůrce: Trnková, L.

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This work compares voltammetric responses of adenine (Ade) and xanthine (Xan) on a pencil graphite electrode (PeGE) in the presence of copper ions. For electroanalytical monitoring linear sweep voltammetry (LSV) in connection with elimination procedure (EVLS - elimination voltammetry with linear scan), differential pulse voltammetry (DPV), and constant current potentiostatic stripping analysis (CPSA) were used. Both substances are oxidized on PeGE providing simple oxidation peaks in the absence of Cu(II) at about 0.8 V (Xan) and 1.1 V (Ade). Electrochemically produced Cu(I) ions give rise to new oxidation peaks corresponding to the oxidation of a sparingly soluble Cu(I)-purine complex at less positive potentials (similar to 0.45 V) while the former oxidation purine peaks are increased. Compared to Ade the oxidative signal of Xan is split into two peaks depending on scan rate.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 8
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 4
Stát vydavatele periodika: CS - Státní svaz Srbska a Černé Hory
Počet stran výsledku: 10
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (IČO: 68081707)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-GA0-68081707/01:1
Kontrolní kód: [B2817FC3F745]