RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/68378041:_____/09:00319687 - Differential calcium signalling in neuronal-glial networks


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/68378041:_____/09:00319687
Název v původním jazyce: Differential calcium signalling in neuronal-glial networks
Název česky: Rozdílný přenos signálů pomocí Ca2+ v neuronálně-gliálních sítích
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
Rok uplatnění: 2009
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Verkhratsky, Alexei
Tvůrce: Anděrová, Miroslava
Tvůrce: Chvátal, Alexandr

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: In the nervous system Ca2+ signalling is intimately involved in information transfer and integration within neural circuits. Local Ca2+ signals or Ca2+ microdomains control neurotransmitter release; more global Ca2+ signals regulate synaptic strength and accomplish postsynaptic processing. In the glial syncytium Ca2+ ions provide for glial "Ca2+ excitability", convey long-range signalling by means of propagating Ca2+ waves and control the release of gliotransmitters. Differential Ca2+ signals in various elements of neural circuits represent therefore molecular mechanisms of integration in the nervous system.
Popis česky: V nervovém systému je přenos Ca2+ signálů těsně spojen s přenosem informace a s integrací uvnitř nervových sítí. Místní Ca2+ signály nebo Ca2+ mikrodomény kontrolují uvolňování mediátorů, více globální Ca2+ signály regulují synaptickou účinnost a zprostředkují postsynaptické funkce. V gliálním syncytiu jsou Ca2+ zodpovedny za tzv. Ca2+-excitabilitu, umožňují přenos signálů na velké vzdálenosti prostředniscvím Ca2+ vln a ovlivňují uvolňování gliotransmitterů. Rozdílný přenos Ca2+ signálů v různých oddílech neurálních obvodů proto představuje molekulární mechanizmus integrace v nervovém systému.
Klíčová slova:
Název periodka: Frontiers in Bioscience
Rozsah stran:
ISSN: 1093-9946
Svazek periodika: 14
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku: 13
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. (IČO: 68378041)
Dodavatel: AV0
Rok sběru: 2009
Systémové označení dodávky dat: RIV09-AV0-68378041/01:1
Kontrolní kód: [86AD8F1B3E04]