RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/68378041:_____/12:00385620 - Genetic profile of genes involved in cell cycle control: The risk of sporadic colorectal cancer in the Czech Republic


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/68378041:_____/12:00385620
Název v původním jazyce: Genetic profile of genes involved in cell cycle control: The risk of sporadic colorectal cancer in the Czech Republic
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: EB - Genetika a molekulární biologie
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Poláková, Veronika

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The Czech Republic has one of the highest incidence rates of colorectal cancer (CRC) worldwide. In the present study, we genotyped common variants in cell cycle and DNA repair genes to assess the influence of genetic variation on the CRC risk, in 614 hospital-based CRC cases and 614 matched controls. Despite a tendency towards a differential distribution of the variant allele frequencies for some cell cycle polymorphisms, none was significantly associated with CRC risk. We observed a differential distribution between cases and controls of major haplotypes arising from the four analysed variants in the TP53 gene.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Genetic profile of genes involved in cell cycle control: The risk of sporadic colorectal cancer in the Czech Republic
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 92
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. (IČO: 68378041)
Dodavatel: AV0
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-AV0-68378041/03:2
Kontrolní kód: [6E95A4C445EC]