RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/68378050:_____/10:00353769 - Cytokines shape chemotherapy-induced and 'bystander' senescence


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/68378050:_____/10:00353769
Název v původním jazyce: Cytokines shape chemotherapy-induced and 'bystander' senescence
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: EB - Genetika a molekulární biologie
Rok uplatnění: 2010
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Hodný, Zdeněk
Tvůrce: Hubáčková, Soňa
Tvůrce: Bartek, Jiří

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: In this short summary we discuss our recently published data about the newly emerging role of autocrine and paracrine cytokine signaling pathways in development of senescent phenotype in perspective of other data reported. DNA damage response activated by chronic subtoxic stresses leads to expression of cytokine encoding genes either primarily due to DNA damage activated kinases and/or secondarily through autocrine and paracrine effects of secreted cytokines, which activate network of cytokine-driven signaling pathways such as JAK/STAT. Changed gene expression pattern of senescent cells includes several tumor suppressors such as interferons, PML, STAT and IRF1. Intriguingly, persistent exposition of cells to conditioned media of chemotherapy-induced senescent cells is able to evoke premature senescence in neighbouring 'bystanding' cells.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Aging
Rozsah stran:
ISSN: 1945-4589
Svazek periodika: 2
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku: 2
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (IČO: 68378050)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2011
Systémové označení dodávky dat: RIV11-GA0-68378050/01:1
Kontrolní kód: [81A8AECA076B]