RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/68378050:_____/14:00436392 - Dopamine signaling: target in glioblastoma


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/68378050:_____/14:00436392
Název v původním jazyce: Dopamine signaling: target in glioblastoma
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: EB - Genetika a molekulární biologie
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Bartek, Jiří
Tvůrce: Hodný, Zdeněk

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Commentary on: Genome-wide shRNA screen revealed integrated mitogenic signaling between dopamine receptor D2 (DRD2) and epidermal growth factor receptor (EGFR) in glioblastoma by Li et al
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: OncoTarget
Rozsah stran:
ISSN: 1949-2553
Svazek periodika: 5
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 5
Stát vydavatele periodika: US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku: 6
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (IČO: 68378050)
Dodavatel: AV0
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-AV0-68378050/02:2
Kontrolní kód: [5AEE889B2AC5]