RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/68378050:_____/14:00436793 - Epigenetic regulations in the IFNγ signalling pathway: IFNγ-mediated MHC class I upregulation on tumour cells is associated with DNA demethylation of antigen-presenting machinery genes


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/68378050:_____/14:00436793
Název v původním jazyce: Epigenetic regulations in the IFNγ signalling pathway: IFNγ-mediated MHC class I upregulation on tumour cells is associated with DNA demethylation of antigen-presenting machinery genes
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: EB - Genetika a molekulární biologie
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 14
Počet domácích tvůrců: 11
Tvůrce: Vlková, Veronika
Tvůrce: Štěpánek, Ivan
Tvůrce: Hrušková, Veronika
Tvůrce: Šenigl, Filip
Tvůrce: Mayerová, Veronika
Tvůrce: Šrámek, Martin
Tvůrce: Šímová, Jana
Tvůrce: Bieblová, Jana
Tvůrce: Indrová, Marie
Tvůrce: Hejhal, Tomáš
Tvůrce: Dérian, N.
Tvůrce: Klatzmann, D.
Tvůrce: Six, A.
Tvůrce: Reiniš, Milan

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Downregulation of MHC class I expression on tumour cells, a common mechanism by which tumour cells can escape from specific immune responses, can be associated with coordinated silencing of antigen-presenting machinery genes. The expression of these genes can be restored by IFNγ. In this study we documented association of DNA demethylation of selected antigen-presenting machinery genes located in the MHC genomic locus (TAP-1, TAP-2, LMP-2, LMP-7) upon IFNγ treatment with MHC class I upregulation on tumour cells in several MHC class I-deficient murine tumour cell lines (TC-1/A9, TRAMP-C2, MK16 and MC15). Our data also documented higher methylation levels in these genes in TC-1/A9 cells, as compared to their parental MHC class I-positive TC-1 cells. IFNγ-mediated DNA demethylation was relatively fast in comparison with demethylation induced by DNA methyltransferase inhibitor 5-azacytidine, and associated with increased histone H3 acetylation in the promoter regions of APM genes. Comparative transcriptome analysis in distinct MHC class I-deficient cell lines upon their treatment with either IFNγ or epigenetic agents revealed that a set of genes, significantly enriched for the antigen presentation pathway, was regulated in the same manner. Our data demonstrate that IFNγ acts as an epigenetic modifier when upregulating the expression of antigen-presenting machinery genes.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: OncoTarget
Rozsah stran:
ISSN: 1949-2553
Svazek periodika: 5
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 16
Stát vydavatele periodika: US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku: 13
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (IČO: 68378050)
Dodavatel: AV0
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-AV0-68378050/02:2
Kontrolní kód: [A89509DA2976]