RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/68378122:_____/14:00427763 - Conceptual Analysis of Causation in Legal Discourse


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/68378122:_____/14:00427763
Název v původním jazyce: Conceptual Analysis of Causation in Legal Discourse
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AG - Právní vědy
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Doležal, Adam
Tvůrce: Doležal, Tomáš

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This article deals with the concept of causation in legal discourse. It first deals with the concept of causation on the level of science, philosophy and in a commonly used language.When exploring problems of legal and moral responsibility, it is necessary to cope with the problems of the sense of causation, causal nexus, a cause and effect. The issue of this article is to find out solution for causal connection in particular paradigmatic cases and set up some causal formulas that could be used in legal practice.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: European Scientific Journal
Rozsah stran:
ISSN: 1857-7881
Svazek periodika: 10
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 7
Stát vydavatele periodika: PT - Portugalská republika
Počet stran výsledku: 18
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. (IČO: 68378122)
Dodavatel: AV0
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-AV0-68378122/01:1
Kontrolní kód: [E025BD12D51A]