RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/68378271:_____/11:00383735 - Liquid-phase synthesis of nickel nanoparticles stabilized by PVP and study of their structural and magnetic properties


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/68378271:_____/11:00383735
Název v původním jazyce: Liquid-phase synthesis of nickel nanoparticles stabilized by PVP and study of their structural and magnetic properties
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
Rok uplatnění: 2011
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 7
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Singh, M.
Tvůrce: Kumar, M.
Tvůrce: Štěpánek, F.
Tvůrce: Ulbrich, P.
Tvůrce: Svoboda, P.
Tvůrce: Šantavá, Eva
Tvůrce: Singla, M. L.

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Synthesized nickel nanoparticles using nickel chloride as a precursor in ethanol using PVP (Poly Vinyl Pyrrolidone) as a surfactant and hydrazine hydrate as reducing agent at 60 °C in a facile manner. From structural analysis: particles are face-centered cubic and monodisperse within the PVP matrix with average size about 3 nm. The magnetic analysis shows the superparamagnetism of the single-domain nickel nanoparticles with the blocking temperature (Tb) exists around 14 K with clear hysteretic effect observation below this blocking temperature.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Advanced Materials Letters
Rozsah stran:
ISSN: 0976-3961
Svazek periodika: 2
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 6
Stát vydavatele periodika: IN - Indická republika
Počet stran výsledku: 6
DOI: 10.5185/amlett.2011.4257

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (IČO: 68378271)
Dodavatel: AV0
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-AV0-68378271/03:2
Kontrolní kód: [4A4954957ED7]