RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/68378271:_____/13:00392277 - Controlling physical and chemical bonding of polypyrrole to boron doped diamond by surface termination


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/68378271:_____/13:00392277
Název v původním jazyce: Controlling physical and chemical bonding of polypyrrole to boron doped diamond by surface termination
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 5
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Ukraintsev, Egor
Tvůrce: Kromka, Alexander
Tvůrce: Janssen, W.
Tvůrce: Haenen, K.
Tvůrce: Rezek, Bohuslav

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: To elucidate and to control polypyrrole (PPy) attachment to diamond we electrochemically grow PPy layers on hydrogen- and oxygen-terminated boron doped diamonds (BDD). To resolve type of PPy-diamond bonding, scanning electron microscopy (SEM) is used to compare intensity of secondary electron emission from original BDD regions and regions where PPy was grown and removed by AFM tip. The intensity on O-BDD remains unchanged. The intensity on H-BDD is lower than where the PPy was removed.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 8
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: CS - Státní svaz Srbska a Černé Hory
Počet stran výsledku: 10
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (IČO: 68378271)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-GA0-68378271/02:2
Kontrolní kód: [FE96BD54204B]