RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/68378271:_____/13:00423720 - Chemical Changes and photoluminescence properties of UV modified polypyrrole


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/68378271:_____/13:00423720
Název v původním jazyce: Chemical Changes and photoluminescence properties of UV modified polypyrrole
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: BH - Optika, masery a lasery
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 7
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Galář, P.
Tvůrce: Dzurňák, B.
Tvůrce: Malý, P.
Tvůrce: Čermák, Jan
Tvůrce: Kromka, Alexander
Tvůrce: Omastová, M.
Tvůrce: Rezek, Bohuslav

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Ultraviolet light irradiation induced changes in photoluminescence of polypyrrole layers deposited on gold, quartz, and H-terminated monocrystalline diamond are observed. New photoluminescence band is formed at 540 nm due to increase in quantum yield of interchain exciton recombination caused by chemical and structural modifications of PPy.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 8
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: CS - Státní svaz Srbska a Černé Hory
Počet stran výsledku: 14
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (IČO: 68378271)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-GA0-68378271/02:2
Kontrolní kód: [92F36BD3BD1E]