RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/68407700:21110/07:01129367 - Application of Time-Domain Reflectometry Method for Measuring Moisture Content in Porous Building Materials


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/68407700:21110/07:01129367
Název v původním jazyce: Application of Time-Domain Reflectometry Method for Measuring Moisture Content in Porous Building Materials
Název česky: Použití metody TDR pro měření vlhkosti v porézních stavebních materiálech
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JI - Kompositní materiály
Rok uplatnění: 2007
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 6
Počet domácích tvůrců: 4
Tvůrce: Pavlíková, Milena
Tvůrce: Pavlík, Zbyšek
Tvůrce: Fiala, Lukáš
Tvůrce: Černý, Robert
Tvůrce: Sobczuk, H.
Tvůrce: Suchorab, Z.

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The time domain reflectometry (TDR) method can be generally classified as a dielectric method for moisture measurement, which is based on an analysis of the behavior of dielectrics in a time-varying electric field, and consists in the measurement of permittivity of moist porous media. It is commonly used for moisture measurements in loose materials. In this paper, an application of the TDR method for measuring moisture content in porous building materials is presented. In the calibration process, several different homogenization techniques, are applied.
Popis česky: Metoda TDR je obecně považována za dielektrickou metodu pro měření vlhkosti. Je založena na analýze chování dielektrika v časově proměnném elektrickém poli a spočívá v měření permitivity vlhkého porézního media. Běžně je používána pro měření vlhkosti sypkých materiálů. V tomto článku je tato metoda využita pro měření vlhkosti v porézních stavebních materiálech. V procesu kalibrace jsou použity vybrané homogenizační metody.
Klíčová slova:
Název periodka: Trends in Applied Sciences Research
Rozsah stran: 188;200
ISSN: 1819-3579
Svazek periodika: 2
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 3
Stát vydavatele periodika: PK - Pákistánská islámská republika
Počet stran výsledku: 13
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební (IČO: 68407700)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2008
Systémové označení dodávky dat: RIV08-MSM-21110___/02:2
Kontrolní kód: [7DF620638624]