RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/68407700:21110/08:01145435 - Determination of Moisture Content of Hygroscopic Building Materials Using Time Domain Reflectometry


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/68407700:21110/08:01145435
Název v původním jazyce: Determination of Moisture Content of Hygroscopic Building Materials Using Time Domain Reflectometry
Název česky: Stanovení vlhkosti v hygroskopických stavebních materiálech pomocí metody TDR
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JJ - Ostatní materiály
Rok uplatnění: 2008
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Pavlík, Zbyšek
Tvůrce: Fiala, Lukáš
Tvůrce: Černý, Robert

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The application of time domain reflectometry (TDR) technique for measuring moisture content in highly hygroscopic building materials is analyzed in the paper. Flue gas desulphurization (FGD) gypsum is used as a typical representative of this type of materials. Experimental results show that common methods for calculation of moisture content from measured relative permittivity used in soil science are not applicable for building materials in general. The verification of commonly used conversion functions and mixing formulas by a reference method is necessary case by case.
Popis česky: V článku je analyzováno použití metody TDR pro měření vlhkosti v hygroskopických stavebních materiálech. Jako typický materiál je zvolena energosádra. Experimentální výsledky ukazují, že běžné metody pro výpočet vlhkosti na základě naměřené relativní permitivity používané v půdních vědách nejsou pro stavební materiály obecně použitelné. Je nutné ověření konverzních funkcí a směšovacích pravidel referenční metodou případ od případu.
Klíčová slova:
Název periodka: Journal of Applied Sciences
Rozsah stran:
ISSN: 1812-5654
Svazek periodika: 8
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 9
Stát vydavatele periodika: PK - Pákistánská islámská republika
Počet stran výsledku: 6
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební (IČO: 68407700)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2009
Systémové označení dodávky dat: RIV09-MSM-21110___/01:1
Kontrolní kód: [F03C50820F52]