RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/68407700:21110/13:00211287 - Extinct Ponds: Estimating Average Discharge Values for Purposes of their Water Balance Assessment in Order to Improve Management of Water Resources


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/68407700:21110/13:00211287
Název v původním jazyce: Extinct Ponds: Estimating Average Discharge Values for Purposes of their Water Balance Assessment in Order to Improve Management of Water Resources
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: DA - Hydrologie a limnologie
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: David, Václav

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The paper presents results of research carried out in order to develop a tool for the estimations of mean discharge values which are a necessary input for the assessment of water balance of reservoirs. The calculation procedure is based on four main catchment characteristics with an important influence on the runoff from the catchment. It was derived based on regression analysis. Two approaches were applied for this purpose of which one is based on the application of simple power function and one is based on the application of power function with shifts in two directions. The results presents parametrization which was done using a dataset involving 84 catchments up to 170 square kilometres.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Scientific Research
Rozsah stran:
ISSN: 2277-8179
Svazek periodika: 2
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 12
Stát vydavatele periodika: IN - Indická republika
Počet stran výsledku: 3
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební (IČO: 68407700)
Dodavatel: MZE
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MZE-21110___/01:1
Kontrolní kód: [3A07ABE42285]