RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/68407700:21110/14:00220611 - Concrete containing metakaolin admixture: Freeze-thaw and scaling resistance


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/68407700:21110/14:00220611
Název v původním jazyce: Concrete containing metakaolin admixture: Freeze-thaw and scaling resistance
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JN - Stavebnictví
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Máca, Petr

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: High concrete durability is one of the factors that can significantly decrease maintenance costs of structures exposed to severe environmental conditions. The mechanical and durability properties of high performance concrete with added metakaolin are studied in this book. Ten percent of the cement in the concrete mixtures was replaced by the metakaolin. In the experimental part of the book, frost resistance and resistance to scaling due to de-icing salts was measured. It was found that the type of added metakaolin does not have a significant influence on the results. The frost resistance of both types of concrete with added metakaolin satisfied code requirements and was comparable to the performance of air-entrained concrete. The resistance of concrete with metakaolin against salt-scaling was worse compared to air-entrained concrete. The experimental work proved that the type of the surface treatment for the scaling tests had major influence on the results. This analysis is especially useful to civil engineers responsible for durability of structures and highways. It can also interest anyone who may be considering replacing cement by metakaolin in concrete mixture design.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Concrete containing metakaolin admixture: Freeze-thaw and scaling resistance
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 89
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební (IČO: 68407700)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-21110___/01:1
Kontrolní kód: [A05909DEAD54]