RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/68407700:21220/12:00200132 - Analysis of Temperature Time Series Measured in Ecosystems


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/68407700:21220/12:00200132
Název v původním jazyce: Analysis of Temperature Time Series Measured in Ecosystems
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JB - Senzory, čidla, měření a regulace
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Hofreiter, Milan
Tvůrce: Trnka, Pavel

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This paper concerns the analysis of temperature time series using the empirical mode decomposition (EMD) and classical identification methods. The temperature time series were measured by meteorological stations which were deployed in the southern part of the Czech Republic. The data analysis was performed in both time and frequency domains. The focus of the work was to investigate the non-stationary stochastic temperature processes and to identify the structure and parameters of the dynamic model which describes the properties of this ecosystem. The data was processed using the Matlab programming environment.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Journal of Trends in the Development of Machinery and Associated Technology
Rozsah stran:
ISSN: 2303-4009
Svazek periodika: 16
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: BA - Bosna a Hercegovina
Počet stran výsledku: 4
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní (IČO: 68407700)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-MSM-21220___/02:2
Kontrolní kód: [4871B261290F]