RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/68407700:21220/13:00209910 - Mechanical Properties of Mo Weld Joints Produced by EBW and GTAW Methods


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/68407700:21220/13:00209910
Název v původním jazyce: Mechanical Properties of Mo Weld Joints Produced by EBW and GTAW Methods
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JJ - Ostatní materiály
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Kolaříková, Marie
Tvůrce: Kolařík, Ladislav
Tvůrce: Vondrouš, Petr

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The aim of the paper is to research and compare mechanical properties of molybdenum welds created by different welding methods, EBW and GTAW. It is known that Mo weldability is poor due to high affinity to O, N and creation of brittle phases. Welds were tested by means of metallography, optical microscopy, nanoindentation, and as more suitable way of molybdenum welding is EBW method.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Science Commerce and Humanities
Rozsah stran:
ISSN: 2052-6164
Svazek periodika: Vol. 1
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: No. 8
Stát vydavatele periodika: GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Počet stran výsledku: 5
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní (IČO: 68407700)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-21220___/02:2
Kontrolní kód: [F70D48F828EF]