RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/68407700:21220/14:00220104 - Electronic Structure, Electronic Charge Density and Optical Properties of 3-methyl-1,4-dioxo-1, 4-dohydronaphthalen-2-ylsulfanyl (C13H10O4S)


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/68407700:21220/14:00220104
Název v původním jazyce: Electronic Structure, Electronic Charge Density and Optical Properties of 3-methyl-1,4-dioxo-1, 4-dohydronaphthalen-2-ylsulfanyl (C13H10O4S)
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 4
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Azam, S.
Tvůrce: Bíla, Jiří
Tvůrce: Kamarudin, H.
Tvůrce: Al- Jaary, Ali Reshak

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The atomic positions of 3-methyl-1,4-dioxo-1, 4-dohydronaphthalen-2-yl-sulfanyl (3MDS) single crystal taken from XRD data were optimized by minimizing the forces. We make use of the optimized geometry as a starting point of the comprehensive theoretical calculations by employing the all-electron full potential linearized augmented plane wave method to solve the Kohn Sham equations. The calculated electronic band structure and densities of states suggested that this single crystal possesses the energy band gap of about 1.575 eV using the local density approximation, 1.640 eV by generalized gradient approximation, 1.740 eV for the Engel-Vosko generalized gradient approximation and 2.223 eV using modified Becke-Johnson potential (mBJ). From our calculated electron charge density distribution, we obtain an image of the electron clouds that surround the molecules in the average unit cell of the crystal. The chemical bonding features were analyzed and the substantial covalent interactions were observed between O and C, C and S and as well as between C and H atoms. The optical response functions were calculated and discussed using the calculated energy band structures.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 9
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 15
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní (IČO: 68407700)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-21220___/01:1
Kontrolní kód: [B900FD734059]