RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/68407700:21230/08:00146425 - State and trends of the uranium sector in the world fuel-energy complex


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/68407700:21230/08:00146425
Název v původním jazyce: State and trends of the uranium sector in the world fuel-energy complex
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie
Rok uplatnění: 2008
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Surzhikova, Olga

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: State of the uranium sector in the world in a short perspective. Uranium availability is discussed based on the expected development of nuclear power generation.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: European Journal of Natural History
Rozsah stran:
ISSN: 2073-4972
Svazek periodika: 08
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 3
Stát vydavatele periodika: RU - Ruská federace
Počet stran výsledku: 5
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta elektrotechnická (IČO: 68407700)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2011
Systémové označení dodávky dat: RIV11-MSM-21230___/01:1
Kontrolní kód: [EFA22E4CFE7E]