RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/68407700:21230/08:03146409 - Social Impact and Optimization


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/68407700:21230/08:03146409
Název v původním jazyce: Social Impact and Optimization
Název česky: Sociální dopad a optimalizace
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JC - Počítačový hardware a software
Rok uplatnění: 2008
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Macaš, Martin
Tvůrce: Lhotská, Lenka

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This paper presents a novel stochastic and population-based binary optimization method inspired by social psychology. It is called Social Impact Theory based Optimization (SITO). The method is developed using some simple modifications of simulations of Latané's Dynamic Social Impact Theory. First, brief summary of some preliminary experiments is described. The results showed that the initial version of SITO performs comparably to the simple Genetic Algorithm and the Binary Particle Swarm Optimization. Furthermore, some interesting properties and aspects of the method are discussed and illustrated, namely the clustering phenomenon known from the dynamic theory of social impact or the introduction of random component into the simulation.
Popis česky: Článek prezentuje novou stochastickou a na populaci založenou metodu pro binární optimalizaci. Nazývá se Social Impact Theory based Optimization (SITO). Metoda je vytvořena s použitím jednoduchých modifikací Lataného Dynamické teorie sociálního dopadu. Výsledky testování ukazují srovnatelnost algoritmu s genetickým algoritmem a s metodou particle swarm optimalizace.
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Computational Intelligence Research
Rozsah stran:
ISSN: 0973-1873
Svazek periodika: 4
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: IN - Indická republika
Počet stran výsledku: 6
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta elektrotechnická (IČO: 68407700)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2009
Systémové označení dodávky dat: RIV09-MSM-21230___/01:1
Kontrolní kód: [CD4C0B38CD7C]