RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/68407700:21230/12:00194737 - Model-driven Rich Form Generation


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/68407700:21230/12:00194737
Název v původním jazyce: Model-driven Rich Form Generation
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: IN - Informatika
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Černý, Tomáš
Tvůrce: Song, E.

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The Model Driven Development (MDD) has provided a new way of engineering today's rapidly changing requirements into the implementation. However, the development of the user interface (UI) part of an application has not benefited much from MDD although today's UIs are complex software components and play an essential role in the usability of an application. One of main obstacles in model-driven UI development is due largely to 131 developers' common practice. They usually prefer creating view forms manually by referring to persistent classes to determine their content. However, such a way of manual creation is Very error-prone and thus makes the system maintenance more difficult. One promise in MDD is that we can generate code from UML models, but existing design models in MDD can not capture enough information that are required to generate desired UI fragments. Our approach presented in this paper makes it possible to generate complex UIs, rich view forms, that fully satisfy both designers and end-users while enforcing the system access control.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: INFORMATION-AN INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY JOURNAL
Rozsah stran:
ISSN: 1343-4500
Svazek periodika: 15
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 7
Stát vydavatele periodika: JP - Japonsko
Počet stran výsledku: 20
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta elektrotechnická (IČO: 68407700)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-MSM-21230___/02:2
Kontrolní kód: [F15A5B222B0D]