RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/68407700:21230/14:00210910 - Effects of The Sibutramine Therapy on Selected Biochemical Parameters in Obese Patients


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/68407700:21230/14:00210910
Název v původním jazyce: Effects of The Sibutramine Therapy on Selected Biochemical Parameters in Obese Patients
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JC - Počítačový hardware a software
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Střítecká, H.
Tvůrce: Hlúbik, P.
Tvůrce: Hlúbik, Jan

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Recently obesity has become a worldwide problém. It has become the most frequent metabolic disease as a result of life conditions and lifestyle changes which have resulted in a positive energetic balance The endpoint of the trial was a targeted reduction of excessive body weight in 99 individuals with BMI over 30 or 27 kg/m2 respectively. Three-month weight reduction therapy was based on the restriction of energy intake and pharmacotherapy by Sibutramine hydrochloride monohydrate (Sibutramine) 10 mg/person/day. Following the three-month therapy, weight loss, decrease of body fat, lower waist circumference, improved lipid profile and decreased of systolic as well as diastolic blood pressure were demonstrated. There was a statistically insignificant increase of heart rate during the study. Sibutramine therapy of obesity had no adverse effects that would result in the termination of therapy.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Indian Journal of Applied Research
Rozsah stran:
ISSN: 2249-555X
Svazek periodika: 4
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: IN - Indická republika
Počet stran výsledku: 4
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta elektrotechnická (IČO: 68407700)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-21230___/01:1
Kontrolní kód: [8B08BDFAFE11]