RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/68407700:21230/14:00218026 - Systematic Approach for Implementation of Smart Grids


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/68407700:21230/14:00218026
Název v původním jazyce: Systematic Approach for Implementation of Smart Grids
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Adamec, Marek

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: There is a significant threat for today´s economics represented by deep structural changes conducted without detailed impact assessment. The system of today´s economics not only became almost inextricably complicated but it is also dangerous for the future development of the society. Energy industry represents in this economic environment a critical system. It´ s changing structure is influencing social welfare and competitiveness of national economies on global market. This monograph provides a systematic approach to assessment of energy industry structural changes, especially for implementation of Smart Grids concept. Without a detailed analysis, any additional regulation will not have a required positive influence on future social welfare.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Systematic Approach for Implementation of Smart Grids
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 140
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta elektrotechnická (IČO: 68407700)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-21230___/01:1
Kontrolní kód: [25AA4E110428]