RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/68407700:21260/11:00189381 - New Technological Trends and the Gambling Industry


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/68407700:21260/11:00189381
Název v původním jazyce: New Technological Trends and the Gambling Industry
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2011
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Rožek, J.
Tvůrce: Štědroň, Bohumír

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The article deals with new technological trends and the gambling industry.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: New Technological Trends and the Gambling Industry
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 200
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta dopravní (IČO: 68407700)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-21260___/01:1
Kontrolní kód: [41384D87EF3D]