RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/68407700:21260/12:00193223 - Road Passive Safety


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/68407700:21260/12:00193223
Název v původním jazyce: Road Passive Safety
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JO - Pozemní dopravní systémy a zařízení
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Mičunek, Tomáš

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Road accident consequences are influenced by many factors. Destruction effect on passengers in case of road traffic accident was decreased especially using deformation zones optimization and restraint system application. There is still significant reserve in solid barriers aggressiveness reduction. The danger can be demonstrated by stiffness and firmness of the barrier which effect impact hardness. From statistical point of view represent accidents with solid barriers one sixth of all accident in certain year, but they are more serious because of one fourth of all traffic accident victims. Solid barriers can be represented by drainage ditch culvert face. The access bridge is not usually conspicuous enough near the traffic lane so the driver can ditch and crash this barrier in case of exceptional situation such as avoidance manoeuvre. This work deals with the technical solution of access bridges with integrated deformation zone. The project was supported by The Ministry of Education, Youth and Sports (MSM 6840770043).
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Road Passive Safety
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 184
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta dopravní (IČO: 68407700)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-MSM-21260___/02:2
Kontrolní kód: [C1C009E183AA]