RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/68407700:21260/12:00195748 - Biomechanical Aspect of Passenger Car vs. Child Pedestrian Collision


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/68407700:21260/12:00195748
Název v původním jazyce: Biomechanical Aspect of Passenger Car vs. Child Pedestrian Collision
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AQ - Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk - stroj
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Schejbalová, Zuzana

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This study deals with pedestrian passive safety with regard to child pedestrian. Author's effort was aimed at research of children anatomy, biomechanics and impact kinematics as continuous research initiated in diploma thesis. Clinical study data processing of patients hospitalized in Anaesthetic resuscitation clinic in Motol´s faculty hospital in Prague and several forensic expert studies offered source materials for child pedestrian injury spectra assignment. Related to fact that current legal certification procedure concerning children passive safety is based on child head form test only, series of dynamical passive safety tests of vehicle M1 category collision with child dummy P6 were performed. The dummy was modified according to non-standard data acquisition demands related to locations. Based on real tests parameters mathematical simulation of primary collision in PAM-CRASH with MADYMO coupling was performed. There was used currently existing finite element model of vehicle front part and P6 dummy from MADYMO database. The aim of the simulation is to compare several measured data and to complete them.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Biomechanical Aspect of Passenger Car vs. Child Pedestrian Collision
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 191
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta dopravní (IČO: 68407700)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-MSM-21260___/02:2
Kontrolní kód: [6B63B888F4E9]