RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/68407700:21260/12:00198823 - The Headlamp Illuminance in front of a Vehicle


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/68407700:21260/12:00198823
Název v původním jazyce: The Headlamp Illuminance in front of a Vehicle
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JO - Pozemní dopravní systémy a zařízení
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Žaludová, Lenka

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The aim of the book is to provide an insight look into the illuminance in the automotive industry concerning the front headlamps and low beam of light.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: The Headlamp Illuminance in front of a Vehicle
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 109
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta dopravní (IČO: 68407700)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-MSM-21260___/02:2
Kontrolní kód: [8AD919770D77]