RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/68407700:21260/13:00206308 - Dynamic Response of the Dummy in Case of Child Cyclist Collision with Passenger Car


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/68407700:21260/13:00206308
Název v původním jazyce: Dynamic Response of the Dummy in Case of Child Cyclist Collision with Passenger Car
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AQ - Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk - stroj
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Schejbalová, Zuzana
Tvůrce: Mičunek, Tomáš
Tvůrce: Schmidt, Drahomír

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The paper deals with biomechanical analysis of load exerted on the child cyclist in configuration typical for cyclist (sudden enter the road or the case of non-giving way; the car front vs. the left side of the cyclist). Two tests were performed in the same configuration and nominal collision speed, the first one with the bicycle helmet and the second one without the helmet. In conclusion the results are interpreted by values of mechanical load and severity of potential injuries including kinematic and dynamic comparison with a pedestrian vs. vehicle collision.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Engineering Research and Development
Rozsah stran:
ISSN: 2278-800X
Svazek periodika: 11
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 7
Stát vydavatele periodika: IN - Indická republika
Počet stran výsledku: 9
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta dopravní (IČO: 68407700)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-21260___/02:2
Kontrolní kód: [78FCEF41BF8B]