RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/68407700:21260/13:00208736 - The Usage of Risk-based Indicators


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/68407700:21260/13:00208736
Název v původním jazyce: The Usage of Risk-based Indicators
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JU - Aeronautika, aerodynamika, letadla
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Němec, Vladimír
Tvůrce: Plos, Vladimír
Tvůrce: Vittek, Peter

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This article discussed one group of indicators – risk-based indicators. This is a groupof indicators which has the task of monitoring the occurrence of trigger events which affecting the safety and their impact on the final risk of operation.The paper focuses on the indicators in general and discusses the process of Risk-based indicators developing.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International journal of Science Commerce and Humanities
Rozsah stran:
ISSN: 2053-5295
Svazek periodika: 1
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 5
Stát vydavatele periodika: GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Počet stran výsledku: 6
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta dopravní (IČO: 68407700)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-21260___/02:2
Kontrolní kód: [849E35AE8CD0]