RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/68407700:21260/13:00209005 - Methodology of Vehicle to Child Pedestrian/Cyclist Collision Tests


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/68407700:21260/13:00209005
Název v původním jazyce: Methodology of Vehicle to Child Pedestrian/Cyclist Collision Tests
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AQ - Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk - stroj
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Schejbalová, Zuzana

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This book deals with passive safety with regard to child pedestrian and cyclist. Author’s effort was aimed at research of methodology of passive safety testing related to vulnerable road users regarding to children population specification as a continuous research initiated in dissertation thesis. Related to fact that current legal certification procedure concerning children passive safety is based on child head form test only, several series of dynamical passive safety tests of vehicle M1 category collision with child dummy P6 were performed. The dummy was modified according to non-standard data acquisition demands related to locations. The subject of the research described in the thesis is proposal and implementation of full-scale tests matrix, consequently the biomechanical load distribution analysis, the sensitivity analysis with regard to the variability of initial conditions and vehicle type. For the purpose of a pedestrian recognition, a vehicle response to contact with a pedestrian/cyclist was detected and the system limitation was formulated.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Methodology of Vehicle to Child Pedestrian/Cyclist Collision Tests
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 150
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta dopravní (IČO: 68407700)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-21260___/02:2
Kontrolní kód: [E190A216057E]