RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/68407700:21260/13:00209007 - Anti - Glare Systems, Influence of Route of Divided Road on the Position of Anti - Glare Systems


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/68407700:21260/13:00209007
Název v původním jazyce: Anti - Glare Systems, Influence of Route of Divided Road on the Position of Anti - Glare Systems
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JO - Pozemní dopravní systémy a zařízení
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Mičunek, Tomáš

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The consequences of traffic accidents are influenced by many factors. Accidents can be prevented by measures applied in the field of vehicle construction, in the field of road design and last but not least in the field of driver´s education by motivating him/her to drive safely. It is necessary to keep finding factors which can negatively affect the driver and which can affect his/her decision making in the traffic. The topic of this habilitation thesis is a proposal of methodology which would determine the influence of spatial routing of divided roads on the reduced visual comfort of the driver. The visual comfort can be highly reduced by the emitted light from headlamps of oncoming vehicles. As a result of this phenomenon, the recognition of objects in the traffic can be crucially reduced. The possibility of glare is highly undesirable on divided roads. he presented methodology delimits sections of the roads where the anti-dlare systems need to be placed (mounted).The methodology also determinates geometrical characteristics of the anti-glare systems.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Anti - Glare Systems, Influence of Route of Divided Road on the Position of Anti - Glare Systems
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 111
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta dopravní (IČO: 68407700)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-21260___/02:2
Kontrolní kód: [43F5101337A1]