RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/68407700:21260/13:00209370 - Environmental Kuznets Curve And The Road Transport


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/68407700:21260/13:00209370
Název v původním jazyce: Environmental Kuznets Curve And The Road Transport
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Říha, Zdeněk

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This work evaluates the development of the transport system in the last ten years and places it in context with the social and economic development. Therefore, it not only has the ambition to become a popular teaching text for techno-economically oriented universities, but also to be interesting for the professional public.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Environmental Kuznets Curve And The Road Transport
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 96
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta dopravní (IČO: 68407700)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-21260___/02:2
Kontrolní kód: [B8418D2E4964]