RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/68407700:21260/13:00210333 - Analysis of traffic accidents on the speedway R46


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/68407700:21260/13:00210333
Název v původním jazyce: Analysis of traffic accidents on the speedway R46
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JO - Pozemní dopravní systémy a zařízení
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Kocián, Karel

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The aim of this thesis was the description of methodological approaches for traffic accidents reduction. Some of them were subsequently applied to the selected speedway R46.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Analysis of traffic accidents on the speedway R46
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 117
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta dopravní (IČO: 68407700)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-21260___/02:2
Kontrolní kód: [F4420D649C7A]