RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/68407700:21260/13:00210378 - Pavement Friction as an Input Parameter for Modelling Accident Process


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/68407700:21260/13:00210378
Název v původním jazyce: Pavement Friction as an Input Parameter for Modelling Accident Process
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JO - Pozemní dopravní systémy a zařízení
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Schmidt, Drahomír

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The software modelling and simulation is classified among basic tools of accident analysis. Aside from active and passive safety systems, vehicle technical condition, road condition, current conditions within critical place proximity, differences of human abilities, also the limited knowledge of the real course of the whole traffic accident undoubtedly contributes to the complexity of processing of such simulation tasks (there is the lack of objective information). This work deals with the road friction properties as the objective boundary condition in simulations of vehicle motion. The aim of the work is to propose a method and determine ways of road surfaces modelling in the simulation environments. The method is based on current technological progress and expected development of modern technologies. The proposed method is experimentally verified.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Pavement Friction as an Input Parameter for Modelling Accident Process
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 185
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta dopravní (IČO: 68407700)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-21260___/02:2
Kontrolní kód: [EF31E8D99730]