RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/68407700:21260/13:00215410 - Identification and Management of Risks of Systém of Systems


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/68407700:21260/13:00215410
Název v původním jazyce: Identification and Management of Risks of Systém of Systems
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: BC - Teorie a systémy řízení
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Procházková, Danuše

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The human system, critical infrastructure, environment, human society, human etc. are represented by system of systems, i.e. they consist of several systems of different nature and of different sitting, that are mutually interconnected with aim to provide given operations and activities. The system of systems have specific properties as non-linearity, different steady states (attractors), catastrophic behaviour, chaotic behaviour etc. that are the cause of cross-section risks that disturb the security of a given system of systems and the security of system of systems vicinity. To ensure safe systems of systems and their safe vicinity we must know to negotiate with cross-section risks, i.e. to identify them and to manage them by suitable way. The paper presents the proposal of tool for identification of cross-section risks and outputs of its tests on real data.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of computer and Information technology
Rozsah stran:
ISSN: 2279-0764
Svazek periodika: 2013
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: IN - Indická republika
Počet stran výsledku: 8
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta dopravní (IČO: 68407700)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-21260___/02:2
Kontrolní kód: [B890C4134A45]